LLC “AR-BE RETAIL”
Հեռ: +374 91824428:
Еmail: info@belfood.am

Երևան, Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ, 12/10

Հասցե

Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ 12 / 10-1,
Հայաստանի Հանրապետության Երևան

Բաց է

10:00 — 21:00 PM
Երկուշաբթի կիրակի
Առանց հանգստյան օրերի ու ճաշի

Կապ

Հեռ. ՝ +374 91824428
Փոստ ՝ info@belfood.am